Támogatják:
    

Új Néző

Közösségi színházi projekt

Projektünk közvetlen célja volt 2010 augusztusában színházi előadások létrehozása vidéki településeken (közösségekben), melyek mindegyike alkotó módon próbált reflektálni a helyi közösség problémáira és próbálta megadni a nézőknek azt az új „szerepkört” is, hogy ők maguk reflektáljanak a színház által felmutatott történetre, jelenségekre, szimbólumokra.

Az előadások létrehozásának alapja egy összetett társadalmi kutatás volt. A teljes folyamatot kísérte - és a maga nyelvén értelmezte - egy dokumentumfilmes és egy fotó-projekt.

Egy Magyarországon még újnak számító színházi forma létrehozásával az a célunk, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk a társadalmi párbeszéd erősítéséhez. Azt reméljük, hogy a konkrét társadalmi problémák művészi eszközök általi felmutatása erős hatással bír a folyamatban részt vevő alkotókra és “nézőkre” egyaránt.

A színházat mint műfajt egy régi, de újraértelmezett keretben fogjuk fel, mikor azt állítjuk, hogy a színház működésének lényege fórum-jellegében rejlik. E fórum-jelleg legfőbb jellegzetessége, hogy a tartalom (mit játszunk) minden néző-résztvevő előtt ismert (mint az ókori görögöknél) és így valódi figyelem irányulhat a formára (a hogyan játsszunk-ra).

Előadásaink újfajta nézői szerepet is kínáltak: a résztvevőét, aki nem pusztán passzív megfigyelője egy fiktív történetnek, hanem adott esetben aktív résztvevője is a közös gondolkodási folyamatnak, melyet színháznak nevezünk. Hipotézisünk (és eddigi tapasztalataink) szerint a cselekvés és analizálás kettőssége felszabadító, egyben alkotó erejű.

Olyan színházi előadások elkészítésére vállalkoztunk, melyek helyben, az adott közösség aktuális problémáit helyezték fókuszba, ezért azt reméljük, hogy a megjelenített, elemzett és továbbgondolt művészi alkotások hatással voltak az egyénekre és a közösség egészére egyaránt.

A projekt teljes időtartama: 2009. szeptember - 2010. november

Együttműködő szervezetek:

easyweb